missie & visie


Ondernemend en vernieuwend

Fysiotherapie Amsterdam Oost heeft een open oog voor nieuwe inzichten en methodes. Een goed voorbeeld daarvan is Pro Fit Amsterdam Oost. Bij Pro Fit kunt u actief aan de slag, begeleid door onze fysiotherapeuten. Individueel of in kleine groepen. Ook zijn er bij Pro Fit trainingsprogramma’s gericht op specifieke klachten zoals hart- en longklachten.

Fysiotherapie Amsterdam Oost werkt nauw samen met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld met Buurtzorg, pedicure, podologen etc.

Samen met de fysiotherapie en andere hulpverleners zoeken wij naar oplossingen, zodat u zo optimaal mogelijk kunt blijven functioneren.


Onze missie

Fysiotherapie Amsterdam Oost richt zich op het verzorgen van fysiotherapie in al haar aspecten voor een zo breed mogelijke cliëntencategorie in de regio Amsterdam en omstreken. Kwalitatief hoge zorg wordt gewaarborgd door een diversiteit aan specialismen en multidisciplinaire samenwerking in een modern bedrijf.

Hierbij wordt uitgegaan van de individuele zorgvraag van de cliënt en zullen er op basis van het orthopedisch-neurologisch model, voorwaarden worden gecreëerd met als doel het bereiken van een voor de cliënt optimaal resultaat.


Ons motto: Vooruitgang door bewegen


Onze visie

Fysiotherapie Amsterdam Oost streeft ernaar om in de regio toonaangevend te zijn in het verlenen van fysiotherapeutische zorg. Naast onze kwaliteit in de curatieve zorg, richten wij ons daarnaast op de preventieve zorg. Daarbij is het inspelen op ontwikkelingen in de zorg essentieel. Om dit te verwezenlijken is Fysiotherapie Amsterdam Oost actief op de hieronder beschreven gebieden:

  • Aanbieden cq. ontwikkelen van preventieve zorgprogramma’s
  • Netwerken voor diverse patiëntencategorieen
  • Werken met transparante en efficiëntie protocollen c.q richtlijnen
  • Optimaliseren therapie- en trainingsfaciliteiten
  • Optimaliseren en verbeteren arbeidsomstandigheden
  • Aanbieden individuele– en groep zorgprogramma’s
  • Continue uitbreiding multidisciplinaire samenwerking
  • Gestructureerd onderhouden van de vakinhoudelijke kennis
  • Duidelijke overlegstructuren


Hierdoor is Fysiotherapie Amsterdam Oost een betrouwbare partner door gedrevenheid, continuïteit, professionaliteit en kwaliteit in zorg.