PLUS PRAKTIJK


Fysiotherapie Amsterdam Oost is al meer dan 50 jaar een begrip!

U vindt die ervaring terug in onze manier van werken. Zowel bij een eenvoudige klacht, als bij een ingewikkelde zorgvraag. Dan doen we meer dan behandelen. Als het nodig is, bemiddelen we voor u bij het regelen van aanpassingen en bij het verkrijgen van hulpmiddelen.

In de loop der jaren is de praktijk sterk uitgebreid en op dit moment hebben wij meerdere vestigingen in Oost en de Watergraafsmeer. Sinds 2006 werken wij ook op IJburg in het Gezondheidscentrum Haveneiland en sinds 2015 in Gezondheidscentrum de Borgerstraat in Amsterdam West en Gezondheidscentrum Watergraafsmeer.


KEURMERK


Wij zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) staat voor voortdurend verbeteren en het leveren van zorg met de hoogste kwaliteit. Dit doen wij door samen te werken met andere SKF praktijken. Door het vergelijken van de manier van behandelen en van de behandelresultaten. Met als doel van elkaar te leren.

Wij voldoen daarmee aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraars stellen voor het leveren van de beste kwaliteit en doelmatig werken.

Keurmerk praktijken zijn kwaliteitsgericht, innovatief en maximaal transparant in hun werkwijze. De praktijk voldoet aan alle eisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden, de bedrijfsvoering is aantoonbaar op orde en de praktijk is in staat zich op een gestructureerde wijze continu te verbeteren. De fysiotherapeuten werken multidisciplinair en hebben een breed netwerk.


Fysiotopics

Fysiotherapie Amsterdam Oost maakt deel uit van FysioTopics. FysioTopics is een vereniging van fysiotherapiepraktijken die zich actief inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. In de vereniging zijn momenteel ruim 50 praktijken vertegenwoordigd die allemaal actief zijn op het hoogste niveau van zorgverlening (Pluspraktijken of Topzorgpraktijken).


Contracten verzekeringen

Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract, wat inhoudt dat wij de tarieven hanteren die de betreffende zorgverzekeraars hebben voorgesteld, indien u voor fysiotherapie aanvullend verzekerd bent.

Landelijke Database Fysiotherapie en kwaliteit

Tijdens de eerste intake wordt u gevraagd om deel te nemen aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en Landelijke Database Kwaliteit (LDK).

Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruik en opname van enkele behandelgegevens in de LDF en LDK helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor!

Landelijke Database Kwaliteit (LDK) fysiotherapie


Welke gegevens worden gebruikt?

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de LDF en LDK. De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn: Geboortejaar, Geslacht Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling).


Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.


Hoe werkt het?

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier. Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de LDF en LDK. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare en het Nivel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

In het doorlopende onderzoeksproject LDK verzamelt, verwerkt en beheert het Nivel gegevens over verleende fysiotherapeutische zorg. Hierover rapporteren we aan de leden van het Keurmerk Fysiotherapie.


Welke partijen zijn betrokken?

De LDF en LDK zijn beveiligde databases. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze databases.

De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn: Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens. IQ healthcare om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF. De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan. IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

In het doorlopende onderzoeksproject LDK verzamelt, verwerkt en beheert het Nivel gegevens over verleende fysiotherapeutische zorg. Hierover rapporteren we aan de leden van het Keurmerk Fysiotherapie.

Hoe veilig zijn de gegevens?

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd. Intrekken van de toestemming Wilt u liever uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut. Heeft u vragen? Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden.