SPORTFYSIOTHERAPIE


Voor wie?

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een een blessure hebben opgelopen en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten.

De sportfysiotherapeut, gespecialiseerd in de behandeling van blessures opgelopen tijdens sport of andere werkzaam- heden, kan u helpen deze blessure te overwinnen. Na een uitgebreide probleemanalyse zal een sportspecifiek revalidatieprogramma worden afgewerkt.

De deskundigheid van de fysiotherapeut zal worden ingezet om te analyseren, te adviseren en te revalideren. Indien noodzakelijk zal de sportfysiotherapeut u doorverwijzen naar een specialist of huisarts.


Gaan sporten

Bent u van plan om met sporten te starten? De sportfysiotherapeut kan u adviseren en begeleiden.


Sporten na een blessure

Weer gaan sporten na een blessure vraagt om geleidelijke opbouw. De sportfysiotherapeut kan u daarbij assisteren en adviseren.


Ondersteuning

Een blessure kan uw sportprestaties beperken. De sportfysiotherapeut kan u begeleiden in het verbeteren van uw prestaties in de sport.


Advies

De sportfysiotherapeut geeft advies gericht op:

  • Preventie van klachten
  • Behoud van spierkracht en conditie/uithoudingsvermogen tijdens een blessure
  • Technische aanpassingen (loopschoenkeuze, techniekaanpassing e.d.)


Vergoeding

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt echter per verzekeraar.

Kijk hiervoor goed uw polis na. Behandelingen die u elders heeft genoten tellen ook mee.

Onze praktijk heeft contracten met bijna alle zorg- verzekeraars. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent dient u de behandeling zelf te betalen.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar de fysiotherapeut.

 

Links

www.nvfs.nl